sf N
.
sf V
.
sf Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300382
Sted- og lokalitetsnummer
180604-172
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fårefold. Ringvold med en diameter på ca. 15 m. 2 m bred og 0,8 m høj. Udgang mod S. I fredet hedeområde.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille fårefold, ringvolden 0,6 m. høj og 1,5-2,0 m. bred, anlæggets totale diam. ca. 16 m., åbning mod SØ. Støder op til 3003:49's NV-fod. Afsat med blyant på 4 cm.-kort mellem 3003:49 og 46. Tinglyses. ** Seværdighedsforklaring ** Det fredede areal med yderligere 2 høje i hede er pænt og instruktivt. Genberejsning 4.9.1991: Fårefold, ringvold ca. 3 m. bred, 1 m. høj, med udgang mod syd, folden ialt ca. 15 m. i diam., bevokset med lyng og gyvel, i fredet hedeareal ud mod vej, opsat fårehegn mod vej øst for høj. Målangivelser: 1,0 x 15,0 x 15,0 m. Foto: 15-23-23. Seværdighedsforklaring: Fredet hede, skiltet. JBA Bevoksning: 1991: Græs og Lyng
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterDyrefold
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links