Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260377a
Sted- og lokalitetsnummer
180412-181
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lem sogns søndre del. Kredsformet jordvold 1 m høj, 34 m i ydre diameter og 16 m i indre diameter. Indgangsåbningen ca. 5 m bred. Lyngklædt i hede. Ligger på det store købte hedeareal sb. 163 (2603-77). NMI: Ifølge sognefogeden er mindesmærket undersøgt af professor Hatt, der fandt en uregelmæssig stenlægning i midten.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnlægget uændret. Alt tilgroet i fredet hedeareal. 17.07.1979: Gammelt berejserskema Fårefold Kredsformet jordvold: Ca. 1 m. høj, 34 m. i ydre diameter og 16 m. i indre diameter. Indgangsåbningen ca. 5 m. bred. Ingen synlige skader. Græs- og lyngklædt. Beliggende på hede, der ejes af Nationalmuseet. Foto: SH 04.36.79 set fra øst F 04.14.79 set fra øst Ingen flyfotos EW Bevoksning: 1980: Lyng
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet i 1950

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links