vestlige vold med graner
.
gran der vokser på østlige vold set fra nord
.
træstamme på vestlige vold set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390556
Sted- og lokalitetsnummer
210109-95
Anlæg
Dyrefold, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2010 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3905:56 Ruin af dyrefold med tresidet grundplan. Dyrefolden er ca. 20 m (N-S) x 20 m (Ø-V) med tilhørende omgivende jordvold, der er ca. ca. 6 bred og 1,25 m høj. Volden er afbrudt i spidsen af den sydlige ende, hvor der findes en 2 m bred åbning.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKreaturfold/Fårefold - eller snarere et militært anlæg (?), og i så fald, med front mod S.Jordværk, nærmest trekantet af form, med den flade side mod N og spidsen mod S.Anlægget består af en jordvold, ca. 1,25 m høj og 5-6 m bred. Langs N- siden er det foranliggende terræn dog kun en anelse lavere enk voldens korneVol­den har stejle sider indvendigt og er fladt skrånende på ydersiden. Et par store dybe grøfter som mødes på anlæggets Ø-side, har deformeret voldens yderside på det sted.Volden er afbrudt i spidsen i S-enden, hvor der findes en 2 m bred åbning igennem. Arealet inden for voden ligger lavere end det udenfor liggende terræn, og måler 10 m i grundlinien og 8 m i højden. Anlæggets samlede udstrækning er ca. 20 i N-S og 20 m i Ø-V.I NV- og NØ-hjørnerne ses på indersiden diverse indgravninger i volden.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Dyrefold med tresidet grundplan, med den flade side mod N og spidsen mod S. Anlægget består af en jordvold, ca. 1,25 m høj og 5-6 m bred. Vol­den har stejle sider indvendigt og er fladt skrånende på ydersiden. Volden er afbrudt i spidsen af den sydlige ende, hvor der findes en 2 m bred åbning, som gennemskærer volden. Arealet inden for voden ligger lavere end det udenfor liggende terræn. Anlæggets samlede udstrækning er ca. 20 i N-S og 20 m i Ø-V.I NV- og NØ-hjørnerne ses på indersiden diverse indgravninger i volden. Et par store dybe grøfter, som mødes på anlæggets Ø-side, har deformeret voldens yderside.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links