dæmningen set fra øst mod vest
.
dæmningens vestlige ende set fra øst
.
dæmningen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390557
Sted- og lokalitetsnummer
210109-98
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1895 e.Kr. - 1905 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3906:57 Dæmning. Dæmningen er ca. 40 m lang, ca. 6 m bred og op til ca. 1 m høj.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDæmning. 40 m lang, 6 m bred og op til 1 m høj, orienteret VNV-ØSØ. Fodsti på langs ad dæmningen.dæmningen anlagt af pastor Jacobsen omkring århundredeskiftet i forbindelse med dambrug.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Dæmning, ca. 40 m lang, ca. 6 m bred ved foden og 1, 5 m bred på kronen. Den er 0,2 m høj mod vest og ca. 1 m høj mod øst. Den har jævnt skrånende sider. På toppen af dæmningen findes en trampesti. Mod øst støder dæmningen til en nyere træbygget bro.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links