den østlige del af volden set fra syd med grenaffald.
.
det indre af volden set fra syd med grenaffald
.
den sydlige del af volden med grenaffald set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380554
Sted- og lokalitetsnummer
210109-96
Anlæg
Dyrefold, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2010 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3805:54 Ruin af dyrefold. Dyrefolden har en diameter på op til 23 m og er yderst omgivet af en 4 m bred og 1,25 m høj jordvold. I nord ses en 2 m bred åbning gennem volden.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKreaturfold/Fårefold - eller snarere et militært anlæg (?), og i så fald, med front mod S. Nærmest ovalt formet jordvold, i ydre mål ca. 14 m i N-S og 24 m i Ø-V, og den indre flade møler ca. 8 x 10 m.Volden er ca. 4 m bred og 1,25 m høj.Midt for N-siden en ca. 2 m bred åbning gennem volden (indgang ?). I såvel Ø- som V-enden af N-siden, ses ”grøfter” gravet ind i volden fra indersiden og med yderligere forstærkning af volden på ydersiderne. I SØ og SV er voldene på korte strækninger gravet halvt igennem (skydestillinger ?). Det hele noget vanskeligt at beskrive korrekt, uden en egentlig opmåling. Tildels græsklædt og tildels ganske overgroet af asp og hæg. I blandet løvtræbevoksning.
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Anlæg bestående af en tilnærmelsesvis cirkulær formet jordvold, i ydre mål ca. 21 m i N-S og 23 m i Ø-V. Den indre flade måler ca. 8 x 12 m. Volden er ca. 4 m bred og 1,25 m høj. Midt for N-siden en ca. 2 m bred åbning gennem volden. I Ø- og V-enden af N-siden, ses smalle grøfter gravet ind i volden fra indersiden og med yderligere forstærkning af volden på ydersiderne. I SØ og SV er voldene på korte strækninger gravet halvt igennem. Græsklædt og bevokset med buske og krat..
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links