Oversigt set fra NØ
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
0915149
Sted- og lokalitetsnummer
100203-396
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1939 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 0915:149 Dyrefold. Jordvold omkring et 22 x 18 m stort rektangulært areal, orienteret nordvest-sydøst. Volden er 1,2 m bred og 0,5-0,9 m høj. I den nordøstlige langside er der en ca. 4 m lang åbning. Kun jordvolden er omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Nordjyllands Historiske MuseumDyrefolden dgøres af en omtrent NV/SØ- orienteret, rektangulær jordvold med en indre dimension på 18 x 22 meter. Jordvolden er bevaret i en højde af 0,5-0,9 meter, størst mod øst. Der synes ikke at indgå sten i konstruktionen. Voldens bredde er foroven 1 meter, forneden 1,2 meter. Den er vegetationsløs og påvirket af erosion. Den østlige halvdel af anlægget er beplantet og dækkes nu af ca 30 meter høje graner. I SØ-hjørnet ses en let slitageskade. Omtrent i den NV-vendte langside ses en 4 meter bredt, udflydende forløb, nærmest som et slip i den ellers velbevarede og regulære jordvold. Tolket som indgangsparti. Folden ses i tilknytning til bebyggelse på de høje målebordsblade med digesignatur.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links