Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370876
Sted- og lokalitetsnummer
200207-210
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kreaturfold. 17 x 30 m rektangulær jordvold. Fra 0,5 til 0,75 m høj, op til 2 m bred, med temmelig stejl yderside. Rundt langs ydersiden af volden en grøft. 1 - 1,5 m bred og ca. 0,5 m dyb.

Undersøgelseshistorie

1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKreaturfold. 17 x 30 m rektangulær jordvold. Fra 0,5 til 0,75 m høj, op til 2 m bred, med temmelig stejl yderside. Rundt langs ydersiden af volden en grøft. 1-1,5 m bred og ca. 0,5 m dyb.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links