2470 sf S
.
2469 sf Ø
.
2468 sf N
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2006149
Sted- og lokalitetsnummer
180209-800
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dyrefold. Cirkulær dyrefold, 30 m i diameter. Volden er 2 m bred i bunden, 1 m bred i top og 0,5-0,7 m høj. Graven på voldens yderside er 1 m bred og 0,4-0,7 m dyb. I sydvest en ca. 2 m bred adgangsvej over graven. I SØ-Ø er volden delvist udjævnet.

Undersøgelseshistorie

2015
Diverse sagsbehandling - Kulturstyrelsenforslag til fredning af dyrefold
2016
Museal besigtigelse - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro KommuneDyrefold. cirkulær med en indre diameter på ca 30 meter. Inderst en vold, uden om denne en grav. Volden er ca 2 meter bred (bundniveau) og 60-70 cm høj og op til 1 meter bred (topniveau). Graven er ca 1 meter bred (topniveau) og 40-70 cm dyb. Mod sydvest er graven opfyldt, således at der er en art dæmning/bro ind til folden. Denne er ca. 2 meter bred. Over en strækning på omtrent 10 meter i den SØ-Ø lige del, er volden stort set udvisket. Ellers velbevaret og uden væsentlig bevoksning. Folden ligger meget lavt i et hedeområde.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links