Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
36141
Sted- og lokalitetsnummer
080413-1
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/10 1918. Gdr. Peter Frederiksen. Diplom. Store Ernebjerg skov. Et stensat kammer, som i indvendigt mål er 2 m. langt i nord-syd, 1,10 m. bredt, 1 m. dybt, dan- net af 2 sten i hver langside, 1 højere sten mod nord og 1 mod syd, der dog kun dækker den vestre halvdel; for den øst- re del kun en lille lav sten. Dækstenen er afvæltet og brudt i to dele, som ligger lige øst for graven. 3 m. jord udenom er indbefattet i fredningen.

Undersøgelseshistorie

1918
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stensat grav, som i indvendigt mål er 2 m lang i nord-syd, 1.10 m bred, 1 m dyb, dannet af 2 sten i hver langside, 1 højere sten mod nord og 1 mod syd, der dog kun dækker den vestre halvdel, for den østre del kun 1 lille lav sten. Dækstenen er afvæltet og brudt i to dele, en større og en mindre, som ligger lige øst for graven. Kamret er tømt for jordfyld. Det skal i sin tid være udgravet af pastor Brummer i Verninge. Fredlyst 1918. Ingen mærkesten. Mindesmærket besigtiget d. 16. juni 1953. Bevoksning: 1984: LøvkratStore Ernebjerg Skov. Et stensat kammer, som i indvendigt mål er ca. 2 m langt i nord-syd, ca. 1,10 m bredt, ca. 1 m dybt, dannet af 2 sten i hver langside, 1 højere sten mod nord og 1 mod syd, der dog kun dækker den vestre halvdel, for den østre del kun 1 lille lav sten. Dækstenen er afvæltet og brudt i 2 dele, som ligger lige øst for graven. Fredlyst 1918 af ovennævnte nuværende ejer. Ingen MS. Tinglyst 24/10 1918, 3 m jord udenom er indfattet i fredningen.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer. Indvendige mål: N-S: 2 m. Ø-V: 1 m. Dybde: 1 m. Dæksten væltet af. Ligger umiddelbart Ø for kammeret. Mål: 1x4x4 m. ** Seværdighedsforklaring ** Instruktiv, fantastisk beliggenhed på bakketop. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links