Kammersten - set fra SØ
.
OS - set fra Ø
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
29297
Sted- og lokalitetsnummer
010313-24
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

1943: Høj, 12 x 6 m, stærkt forgravet; i sydenden 4 bæresten af en jættestue, samt 1 væltet. 1963: Langdysse, 15 m lang i nord-syd, 7 m bred ved sydenden, 11 m bred mod nord. Jordhøjningen 1,50 - 2 m høj, meget ujævn, græsklædt med nogle buske og træer. 5 randsten ved vest- lige langside, 3 ved nordlige ende og een mod nord ved øst- lige langside. På højningen mod nord henligger 3 større spræng- te sten. Ved sydenden rest af stenkammer, sat af een ende- sten mod øst, 2 sidesten mod nord og een mod syd, een måske lidt mindre sten ligger halvt skjult mod vest. Kamret, der er 1,50 m bredt og 2 m langt, er 1,25 m højt eller dybt, det synes rester af et dyssekammer med indgang fra syd.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr. 9a [sb 24] og 9b [sb 23]. 2 Høje. Fundet Stensager rundt omkring paa Jordlodden. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ødelagt Langdysse, Retn. N-S, deri var et kisteformet Kammer, hvori et Lerkar. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 12 x 16 m [gule lister ukorrekt 12 x 6 m], stærkt forgravet, i Sydenden 4 Bæresten af Jættestue, samt 1 væltet.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1963
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 15 m lang i nord-syd, 7 m bred ved sydenden, 11 m bred mod nord. Jordhøjningen 1,50-2 m høj, meget ujævn, græsklædt med nogle buske og træer. 5 randsten ved vestlige langside, 3 ved nordlige ende og een mod nord ved østlige langside. På højningen mod nord henligger 3 større sprængte sten. Ved sydenden rest af stenkammer, sat af en endesten mod øst, 2 sidesten mod nord og een mod syd, een måske lidt mindre sten ligger halvt skjult mod vest. Kamret, der er 1,50 m bredt og 2 m langt, er 1,25 m højt eller dybt, det synes rester af et dyssekammer med indgang fra syd. [[J. 3507/63 vedr. ny beskrivelse]].
1963
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. I sydenden kammer af 5 bæresten. Randsten: 4 i N, 5 i V. Højen har ujævn overflade og på nordenden ligger 3 stykker af større sten. Andet: Militært øvelsesterræn (opgivet ager med græs og sprængningsterræn). Forsvarets reg.nr.: Bg. 611. Mål: 1,9x15x11 m. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links