Det genopførte dyssekammer, set fra øst
.
Det genopførte dyssekammer, set fra vest
.
Oprindelig højrest set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
451825
Sted- og lokalitetsnummer
090307-67
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer i højrest på kanten af kystklint. Højresten måler i N-S 10 m, i Ø-V ca. 5 m; i Ø er højen borteroderet. Dyssekammeret er orien- teret Ø-V, åbent i Ø. Det måler indvenvig 2,3 x 1,4 m og er sat af 3 bæresten: 1 sten i S, 1sten i V og 1 sten i N. Hertil kommer i nordvæggens østlige del en recent, flerskiftet stenopmuring af kløvede martsten. På kammeret 1 dæksten med adskillige Skålsten.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1980
Anmeldelse fra privat - Langelands Museum
1980
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1991
Museal restaurering - Langelands Museum
1998
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2006
Diverse vind og vanderosion - Langelands MuseumA. Mørup-Petersen meddeler at dyssen efter stormfloden 4 november 2006, er i fare for at styrte i havet. Samtidig meddeles korrekt position med angivelse på ortofoto hvor dyssen ses.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2008
Museal restaurering - KulturstyrelsenDyssen blev undersøgt og et udgravningssnit blev foretaget igennem højen imod syd. Herefter flyttedes og genopførtes dyssekammeret på en nybygget højning ca. 100 meter imod nord, et lille stykke borte fra selve kysten.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er resterne af en høj liggende på kystklint og ud til grusvej. Den vestlige del er borteroderet af havet. Langs den østlige højfod er en grusvej. Dyssekammeret fra fortidsmindet er flyttet til en placering nordøst for fortidsmindet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links