Nordligst i Lejre Kommunes område ligger Egholm på en banke ved Vejlemølle Å omtrent midt mellem Isefjord og Roskilde Fjord. Mange tidsaldre bidrager til det stemningsfulde herregårdsmiljø omkring Egholm. På et rundt middelalderligt voldsted, omgivet af et parkanlæg med »jagtstjerne« udlagt i 1960’erne, ligger en enkel, senklassicistisk hovedbygning opført i 1841. Bygningen er hvidkalket og i to etager, og havefacaden domineres af et fremspringende rundt midterparti med balkon. Mod øst ses markante avlsbygninger og et storslået porthus fra 1870. Under det nuværende hus gemmer sig ligeledes en lang historie om en tidlig middelalderborg, der ved udgravninger i 1960’erne har ladet sig datere til 1200-tallet. I 1500-tallet blev borgen erstattet af et renæssancehus, der dog blev nedrevet i 1765.

Wolfgang Haffner arvede i 1829 Egholm Gods, og trods krise- og krigstider lykkedes det ham gennem årene både at ophøje Egholm til stamhus for slægten og opføre den nuværende hovedbygning. Siden 1988 har Egholm været i direktør Ole Falcks eje, og i dag drives landbrug og bygningsudlejning til bolig og erhverv. På Egholms areal er også et privat museum, der udstiller Falcks store samling af våben og militært udstyr.

Det middelalderlige voldsted

Borgbanken kan muligvis have ligget som en ø i en større sø skabt ved opstemning af åen. Arkæologiske udgravninger har påvist fem bygninger i tre faser fra hhv. 1200-tallet, senmiddelalderen og renæssancen. Til den ældste fase hørte en endnu bevaret stenkælder.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Lejre Kommune

Læs videre

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder