Affald bruges til kraft-varme-produktion på Vestforbrænding.
.

Landsbyen Ejby lå isoleret i forhold til resten af Glostrup Sogns byer, og landbruget var det dominerende erhverv. Ejbys første skole blev bygget ca. 1819 og var i brug indtil 1911, hvor en ny blev bygget. Omkring år 1900 fik byen sin første købmandsbutik, og i 1907 blev Andelsselskabet Egby Vandværk stiftet.

Ejby var i første halvdel af 1900- tallet kendetegnet ved sit landbrug og sine gartnerier og planteskoler, bl.a. Vilvorde Planteskole. Egbyholm Glasværk, der eksisterede ca. 1938‑51, beskæftigede ca. 30 medarbejdere. I årene op mod 1940 fandtes der tre mejerier i Ejby; de lukkede alle, da Hvissinge Mejeri blev Glostrup Kommunes eneste. Da Nordvangskolen blev opført i Hvissinge i 1950, lukkede den lokale skole i Ejby. Sommerbyen Ejby blev anlagt fra 1961; den bestod af ca. 1.000 kolonihavehuse, der blev flyttet hertil fra de københavnske haveforeninger.

Efter ca. 1970 var Ejby et udpræget parcelhuskvarter med kolonihaveområde og et større industrikvarter, anlagt i 1970’erne. I 1970 åbnede Vestforbrænding.

Byen kom til at huse mange af kommunens sociale tilbud. Ejby Friluftscenter blev opført i 1976 i Ejby Mose, hvor der findes boldbaner og klubhuse. Ejbyhus er kommunens skole- og dagbehandlingstilbud til børn mellem 6 og 13 år. I 1977 blev der indviet en ny skole i Ejby, dog kun for de mindste klassetrin.

Videre læsning

Læs mere om Ejby

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie