Nær Emdrup Sø lå i 1700-tallet landstedet Emdrupgaard med en stor park og allé. I 1872 blev stedet købt af skolemanden Jeppe Tang, der her etablerede en folkehøjskole, nu under navnet Emdrupborg. Højskolen eksisterede indtil 1913, og i 1917 overtog Københavns Kommune stedet og brugte det bl.a. til husvildeboliger. Under Besættelsen købte Deutsche Schule Emdrupborg med det formål at oprette et nordisk center for nazistisk kulturpolitik, hvorfor de gamle bygninger blev nedrevet, og nye blev rejst. Projektet blev ikke gennemført, og efter Befrielsen eksproprierede staten området. Emdrupborg kom i stedet til at danne ramme om uddannelsesinstitutioner, idet Danmarks Lærerhøjskole, senere et statsseminarium, blev placeret her, og i 1956 kom stedet til at huse Danmarks Pædagogiske Institut.

Pladsen blev trang for de mange institutioner; i 1957 blev der opført et kollegium ved Thomas Havning, og i 1969 blev dette udvidet med en bygning tegnet af Svenn Eske Kristensen. Efter flere udflytninger huser Emdrupborg fra år 2000 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), fra 2015 DPU, Aarhus Universitet.

Videre læsning

Læs mere om Bispebjergs arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur