Faktaboks

Erik Erstad-Jørgensen
Født
17. november 1871, Frederiksberg
Død
12. maj 1945, Hørsholm
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Erik Erstad-Jørgensen var den første inden for sit fag, der kaldte sig havearkitekt, en titel der afløste den tidligere anvendte titel landskabsgartner. E. tog som ganske ung udformningen af villahaven op til diskussion. Han introducerede den arkitektoniske havestil i de mindre haveanlæg samtidig med, at han omlagde og forenklede et stort antal herregårdshaver. Han tegnede mange kommunale parkanlæg med en overordnet landskabelig udformning, men med blomsterhaver, udsigts-, bænke og legepladser i faste rammer. E. deltog livligt i den faglige debat i fagtidsskrifter og i dagspressen og skrev utallige artikler om såvel byplanlægning, parkpolitik, forskønnelse, naturpleje, planter, anlægstekniske spørgsmål og uddannelse af havearkitekter og anlægs-gartnere, men mest kendt blev han som villahavens fornyer.

Genealogi

Erstad-Jørgensen, Erik, 1871-1945, havearkitekt. *17.11.1871 på Fr.berg, ?12.5.1945 i Hørsholm (urne i De ukendtes Grav, Mariebjerg Kgrd., Gent.). Navneskift 15.9.1904. Forældre: Arkivass., senere rigsarkivar Adolf Ditlev J. og Ida Marie Pedersen. ~2.9.1902 på Fr.berg med Astrid Gudrun Rafn, *17.2 1883 i Kolding, ?15.7.1958 i Vordingborg, datter af skovfrøhdl. Johannes Hendrik R. og Oluffa Nielsine Ditlevine Olsen.

Uddannelse

Gartnerlære 1890-1892 herunder elev på gartnerlæreanst. i Rosenborg Slotshave; havebrugskand. 1894; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1896-99. Ansættelse: Edv. Glæsels tegnestue.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links