Esrum Møllegård ligger på Klostergade 12 A-D i Gribskov Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Esrum Mølle ligger ved Esrum Å en kilometer nord for Esrum Sø. Møllen var indtil reformationen en del af Esrum Kloster, og der har sandsynligvis været mølleri siden klostrets anlæggelse i 1153. Herefter var møllen krongods, indtil den i 1879 kom i privateje. Den eksisterende mølle blev opført i 1869, efter at den gamle var nedbrændt. Den anvendes i dag som magasinbygning. Der er stadig vandføring, og stigbord og malekarm er bevaret. Der er installeret turbine. Bygningen har fundament i kampesten. Langsider og gavle er i grundmur. Taget er et teglhængt heltag. Af bevaret mølleinventar kan nævnes en skråkværn, en havrevalse, samt en dobbelt Askaniasigte. Bygningen er godt vedligeholdt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links