kraterets vestlige ende set fra øst
.
kraterets østlige ende set fra syd
.
krater set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390572
Sted- og lokalitetsnummer
210107-147
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3905:72 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Et ca. 30 x 30 meter stort og 4-5 meter dybt krater med stejle uregelmæssige sider. Enkelte spredte små betonstykker ligger på kanten af krateret.

Undersøgelseshistorie

2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Et ca. 30x30 m stort og 4-5 meter dybt krater med stejle sider og bevokset med træer. Enkelte spredte små betonstykker ligger på kanten af krateret. Ifølge Mogens Scott Hansens registreringer er det anlæg nr. 398, halvdelingsrum. Anlægget blev inden sprængning opmålt af premierløjtnant E. Wissum i 1922, afsnit 6 bilag 11, type 10. Det var et 15.6x4,8 m stort anlæg ca. 3,5 m højt og opført i beton. I facaden var der to 0,9 m brede indgange som førte ind til et 9,6 x2,5 m stort rum med en ståhøjde på 1,9 m.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links