Servicevirksomheden Falck A/S er aktiv inden for en række brancher. Fra hovedsædet i Sydhavnsgade i Vesterbro-Kongens Enghave i København styres en koncern, der i 2019 havde ca. 24.000 ansatte (omregnet til fuldtidsansatte) fordelt på flere lande. Redningskorpset for København og Frederiksberg A/S blev stiftet af Sophus Falck i 1906, og første station lå i Ny Kongensgade. Arbejdsområdet udviklede sig de følgende årtier fra brandvæsen til ambulancekørsel, autohjælp og skadeservice. Kunderne var både det offentlige, private virksomheder og private husholdninger. Falckfamilien solgte i 1988 firmaet, der nu havde opbygget en stærk dansk position på alle sine markeder. Efter flere fusioner indgik Falck først i Group 4 Falck, der i begyndelsen af 00’erne havde aktiviteter i over 80 lande og op mod 250.000 ansatte inden for bl.a. sikringsbranchen. I 2004 blev de oprindelige Falck-aktiviteter udskilt i et nyt Falck A/S, som i 2019 har Lundbeckfonden og LEGO-familiens investeringsselskab, KIRKBI, som de største aktionærer. Ud over de klassiske Falck-tjenester er sundhedsløsninger blevet et stort forretningsområde. I 2019 havde Falck en samlet omsætning på 13,8 mia. kr. Danmark er stadig det største marked efterfulgt af bl.a. Sverige, Polen, Slovakiet, Tyskland og USA.

Falck A/S, stiftet i 1906, udfører en række funktioner som ambulancetjeneste og autohjælp. Virksomheden har hovedsæde i København, men dens servicer er landsdækkende. Her slæber Falck en bil væk fra H.C. Andersens Boulevard i 2019.

.

Videre læsning

Læs mere om handel, service og oplevelseserhverv i København

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked