Kamp mellem White Hawks og Rungsted Seier Capital i Iscenter Nord i Frederikshavn, 2016.
.

Foreningslivet i Frederikshavn Kommune er dels præget af mindre lokale foreninger i landsbyerne, dels af større institutioner og støtteforeninger i byerne, især i Frederikshavn. Som følge af det faldende antal børn og unge i de små landsbyer har foreningslivet her gennemgået nogle forandringer. Siden 1980’erne er der oprettet en del kulturhuse, som samler kulturelle, sociale, folkeoplysende og foreningsmæssige aktiviteter. I sidste halvdel af 1980’erne oprettede kommunen fem aktivitetscentre i tilknytning til plejehjem i mindre byer. Formålet var at byde de mange aktive ældre indenfor. De blev dog ingen succes, da en stor del af de ældre ikke kunne se sig selv som en del af plejehjemsmiljøet. I stedet fandt der en forskydning sted, så de eksisterende forsamlingshuse, idræts- og fritidsforeninger nu i højere grad bliver brugt og drevet af de ældre selv.

For børn og unge er der i forhold til hele landet relativt mange spejderaktiviteter i kommunen, hvor de kristne spejderforeninger især står stærkt. Dertil kommer, at Indre Mission og Baptist- og Metodistkirken tilbyder mange foreningsaktiviteter for kommunens børn og unge. Indre Mission har således både Gospel Kids og Junior- og Børneklub i Strandby samt søndagsskole i Skagen.

Siden 1980’erne er der oprettet en del kulturhuse, som samler kulturelle, sociale, folkeoplysende og foreningsmæssige aktiviteter. Af kommunale kulturhuse kan nævnes Kulturhuset (opført 1987) i Frederikshavn med bl.a. bibliotek, kunstmuseum og Borgerservice, Kulturhus Kappelborg i Skagen (indviet 2011) med bl.a. foreningslokaler, bibliotek, biograf, musik- og teaterscene, musikskole og udstillingssal, Manegen i Sæby (indviet 2005) samt Østervrå Idræts- og Kulturcenter (indviet 2002), hvor bl.a. forsamlingslokaler er føjet til byens eksisterende svømmehal.

Der er også foreningsdrevne institutioner med karakter af kulturhuse, som er delvis støttet af kommunen. Her kan især fremhæves den tidligere herregård Knivholt Hovedgård (oprettet 1988) og Maritim Historisk Forening (grundlagt 2005), hvis aktiviteter i det gamle træskibsværft i Frederikshavn, Frederikshavn Bedding, forener historisk interesse med dykkerklub og bådebyggerlav. Kommunens maritime profil ses også i mange andre foreningsdannelser som fx Skawdyk i Skagen (grundlagt 1978), Marinestuen Frederikshavn (1921), Skagen Marineforening (1921), Sæby Sejlklub (1971) og W. Klitgaards Bådelaug i Frederikshavn (1984).

Erhvervslivet i kommunen har støttet oprettelsen af enkelte huse og det frivillige sociale område; fx er Frivillighedens Hus i Frederikshavn (indviet 2013) hovedsagelig finansieret af den lokale Trigon Fonden. Den største kommercielle succes er Arena Nord (indviet 2005), som rummer både koncert- og konferencecenter samt idrætsfaciliteter til både elite- og breddeidræt.

Kommunens idrætsforeninger kan inddeles i to grupper, hvoraf den ene er mindre foreninger i landsbysamfundene, mens den anden rummer støtteforeninger til de professionelle sportsklubber omkring især Arena Nord og Iscenter Nord (indviet 2004), begge i Frederikshavn. Her kan fremhæves den professionelle ishockeyklub White Hawks med støtteforeningen Frederikshavn Ishockey Klub (stiftet 1964).

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige