Det Maritime Aktivitetshus er opført i 2017 og ligger lige ud til vandet ved Røsnæs Havn. Alle besøgende og beboere kan benytte aktivitetshuset, der også bliver flittigt brugt af skolebørn, institutioner og fritidsklubber. Til huset hører også et kajakhotel til opbevaring af både private havkajakker og kajakker tilhørende foreningen Røsnæs Havkajakklub. Hver morgen kl. 7 står medlemmer af vinterbadeforeningen Røsnæs Vinterbader4400 (stiftet 2016) klar til en dukkert efterfulgt af et besøg i saunaen.
.
Raklev Gymnastik- og Idrætsforening blev stiftet allerede i 1863 og udbød i mange år klassiske discipliner som gymnastik, fodbold, håndbold og badminton. I de senere år er der kommet mange nye sportsgrene på programmet, fx zumba, der her giver sved på panden.
.

Kalundborg Kommunes 364 foreninger (2020) vidner om et mangfoldigt foreningsliv, der har dybe rødder i 1800‑tallet.

De tidligst kendte foreninger såsom Det Callundborgske Borgerlige Fugleskydnings Selskab (stiftet 1810) og Den borgerlige Forening var forbeholdt borgerskabets sociale kredse i købstaden, men i 1850 blev Kalundborg Håndværkerforening og Kalundborg Handelsstandsforening stiftet pga. Grundlovens varslede næringsfrihed. Begge de nævnte foreninger er stadig aktive. Den brede, folkelige foreningstilslutning sås dog først med skytteforeningernes oprettelse i 1860’erne, og en del af dem har udviklet sig til nutidens idrætsforeninger. En af disse er Raklev Gymnastik‑ og Idrætsforening (stiftet 1863), der med sine ca. 1.600 medlemmer er kommunens største forening. I 2018 havde kommunens 116 idrætsforeninger i alt 16.219 medlemmer.

De 11 kommunale og tre selvejende idrætshaller danner rammen om en stor del af idrætslivet. Hertil kommer en kommunal svømmehal og Kalundborg Golfklubs 18‑hullers bane på Røsnæs. Blandt idrætshallerne skiller Spiralen (indviet 2017) i Kalundborg sig ud som et nytænkende idrætsbyggeri, der med sin form sikrer en dynamisk omstilling mellem kampsport, dans, gymnastik og andre bevægelsesformer. Nævnes må også Høng Kultur‑ og Bevægelsespark (indviet 2020), der rummer både indendørs og udendørs faciliteter til kultur‑ og idrætslivet.

Andelsbevægelsen førte fra 1870’erne også til større foreningsdannelse omkring forsamlingshuse, mejerier, brugsforeninger, friskoler og andre lokale fællesskaber.

Kredslæge i Kalundborg J.S. Møller tog initiativ til oprettelsen af Kalundborg Folkeuniversitet i 1899, Kalundborg Folkebogsamling i 1901 og Museumsforeningen i 1908. Biblioteksforeningen blev overflødiggjort, da biblioteket i 1965 blev kommunalt, men den lever videre i Kalundborg Lokal arkiv og Kalundborg Kunstforening.

Det frivillige sociale arbejde koordineres af Kalundborg Kommune via en frivillighedskoordinator. Blandt de frivillige organisationer i Kalundborg Kommune er Cykling uden alder især synlige i bybilledet, når de frivillige cykelpiloter kører rundt med plejehjemsbeboere i cykelrickshawer.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Kalundborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige