sf NV
.
1791 sf S
.
1789 sf Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
290245
Sted- og lokalitetsnummer
180602-26
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst på matr.nr. 1a Hemmet Præstegård, Hemmet (hvorunder 1l nu hører)!! Ringvold, bestående af et rundt plateau omgivet af en uregelmæssig grøft. Plateauet, der er omgivet af en lav vold, er 16-17 m i diameter. Grøften, der er ca. 1,5 m dyb og mellem 5 og 9 m bred, er uregelmæssig såvel i form som bredde og dybde. Mod nord er grøften opfyldt som adgangsvej. I hedeområde.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterForsvarsvold
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links