Diget, set fra NØ
.
§29f sydvest-side, set fra VNV
.
OS, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533537
Sted- og lokalitetsnummer
060204-53
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/6 1933, gdr., løjntnant H.C. Koefoed og hustru, Markeregard; gdr. Hans A Marcher og hustru; gdr. Jacob Wibe, Vibegaard; gdr. løjnant Chr. Kaas og hustru, Kaasegaard og avlsbruger Chr. West og hustru. Langvold, "Holtsemyrediget". Den er de fleste steder brysthøj og har retningen V-Ø og derefter i en ret vinkel mod N. SØ-hjørnet stærkt beskadiget, ret uforstyrret mod V. Den N-S gående del ikke beskadiget, men lavere end den Ø-V-gående. Gangsti langs S-siden. Matr.nr. 12a, 13a, 13b, 42n, 53g: Del af langvold, "Holtsemyre diget", i skel til matr.nr. 11a, 12a, 13a, 13b, 42n, 53g af Poulsker, Poulsker sogn.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Holtsemyrediget". F.M. 1933.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Holsemyrdiget". En godt 200 m lang vold beliggende på sydligt skrånende mark i S-kanten af den nu opdyrkede mose Holsemyre. Orienteret ØNØ/VSV. 1,5 x 208 x 7 m. I S er volden ca. 1,5 m høj, i N, hvor det foranliggende terræn er lavere, er den ca. 2 m høj. Volden synes velbevaret med en ret markeret profil, der dog sløres noget af slåen, tjørne og hyldetræer. Volden udgør et lige forløb uden knæk. Det ovenfor beskrevne er DEN BEVAREDE, IKKE OVERPLØJEDE del af Holsemyrediget. Imidlertid ses det, at volden mod Ø fortsætter overpløjet ud i dyrket mark, hvor den kan anes som en svag men umiskendelig højning mindst 50 m længere mod Ø. Det var dog ikke muligt, at konstatere, om den i fredningsteksten nævnte nordlige udløber fra østenden også var påviselig, da der på marken stod højt korn. Det synes således, som om der er sket en ulovlig overpløjning af Holsemyredigets østlige del. Det kunne dog ud fra luftfotos fastslås, at skaden er sket før 1960. Nær voldens ø-ende var umiddelbart N for denne tilplantet et ca. 50 m langt og ca. 25 m bredt areal med gran, el og pil. Denne ulovlige beplantning er næppe over 3 år gammel. På matr.nr. 53 g. ............................. 3-11-1988: Volden 208 m lang - som vist på 4 cm kort. På m.b. kun 180 m. Overpløjningen mod ø er sket før tinglysningen af matr.nr. at dømme. Der ses overhovedet ingen spor af en N-S-vold. M.B. + Cl. ** Seværdighedsforklaring ** Det længste ud af flere forsvars-anlæg i omegnen, ret velbevaret og tilgængeligt (med ejers tilladelse) ad markvej og langs markskel. Juni 2006: I forbindelse med en sag vedr. juletræsbeplantning ved Markeregård er det blevet klart, at diget lige nord for Markeregård fejlagtigt, formodentlig efter fredningsrejsen i 1943, ikke er beskrevet som et selvstændigt dige. Frednr. 5335:37 dækker både over Holtsemyrediget og diget lige nord for Markeregård. Tinglyst tekst 1933 på matr.nr. 11a af Povlsker: En langvold nord og nordøst for Markeregård i en indhegnet skovløkke. Den begynder omtr. nord for gården, fortsætter mod øst og drejer i ret vinkel mod nord. De fleste steder brysthøj, enkelte steder lidt lavere, på en lille strækning mandshøj, stærkt beskadiget ved det sydøstre hjørne, mod vest ret uforstyrret, har lidt noget ved anlæg af en spadseresti langs sydsiden. Den N-S gående del ikke beskadiget, men lavere end den Ø-V gående. Nedenstående tekst handler om Holtsemyrediget. Tinglyst tekst 1933 på matr.nr. 12a af Povlsker: Den på matr.nr. 12a beliggende del af nordsiden af Holtzemyrediget en 268 skridt lang, ca 5 m bred og i det hele brysthøj, enkelte steder mandshøj, langvold med gennemkørsel omtrent på midten. En midtlinje på langs gennem diget danner skel mellem matr.nr. 13 og nr 53g, 42n og 12a, hvilke tre sidste lodders del af volden danner dens nordside, mens hele sydsiden ligger på matr.nr. 13. Volddelene på matr.nr. 13, 53g og 42n fredes samtidig med volddelen på matr.nr. 12a. Tinglyst tekst 1933 på matr.nr. 13 af Povlsker: Søndre side af Holtzemyrediget en 268 skridt lang, ca 5 m bred og i det hele brysthøj, enkelte steder mandshøj, langvold med gennemkørsel omtrent på midten. Tinglyst tekst 1933 på matr.nr. 42n af Povlsker: Den på matr.nr. 42n beliggende del af nordsiden af Holtzemyrediget, en 268 skridt lang, ca 5 m bred og i det hele brysthøj, enkelte steder mandshøj, langvold med gennemkørsel omtrent på midten. Tinglyst tekst 1933 på matr.nr. 53g: Den på matr.nr. 53g beliggende del af nordsiden af Holtzemyrediget en 268 skridt lang, ca 5 m bred og i det hele brysthøj, enkelte steder mandshøj, langvold med gennemkørsel omtrent på midten. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links