OS, set fra ØNØ
.
OS, set fra VNV
.
OS højens østlige del, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533553
Sted- og lokalitetsnummer
060204-19
Anlæg
Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meget anselig høj, "Præstehøj", aflang form i Ø-V; længde ca. 75 m, bredde ca. 50 m og højde 8-10 m. Ligger ved landevejen lige over for Poulsker kirke. Bevokset med træer.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLige op til Sct.Pauls Kirke ligger en mægtig Bakke om hvilken det ikke er let at sige om det er en Gravhøi eller en naturlig Bakke. Er det en Gravhøi saa turde det være den største paa hele Bornholm. Det er dog rimeligt at det kun er en naturlig Bakke. Denne er nu saa tæt bevoxet med Krat og Naaletræer, og jeg har derfor ikke kunnet efterse denne Bakkes store Overflade, hvor der formodentlig findes Brandpletter etc. Det forekommer mig rimeligt at der i en saadan Bakke kunde være en UrneGravplads. Bevoksning: 1985: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeget anselig Høj. [["Præstehøj"]] Aflang Form i Øst - Vest. Længde ca. 75 m, Br. Ca. 50 m, Højde 8 - 10 m. Bevokset med Træer. Ligger ved Landevejen lige over for Poulsker Kirke. ]"Præsthøi"[. [Brev i topografisk arkiv, hvori der i forbindelse med fredningsrejsen anmodes om, at der foretages en udgravning med henblik på at fastslå om "Præstehøj" er et fredningsværdigt mindesmærke eller en naturlig bakke]. [[naturlig!]]
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidResultat af prøvegravning: formentlig oldtidshøj. Gengivelse af sagn om, at egnens kvinder havde båret jorden til højen sammen i deres forklæder.
1946
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFornyet udgravning på "Præstehøj", hvorved det sandsynliggøres, at den er naturlig. Brandpletter iaggtaget på bakken.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnlægget, der i fredningstekst er beskrevet nærmest som en forhistorisk høj, bør nyfredes i overensstemmelse med følgende: VOLDSTED: bestående af en kunstig formet, aflang banke, orienteret ca. ø/v. Borgbanken står med ret stejle sider undtagen i v, hvor den løber ud i en smallere og mere jævnt skrånende del, på hvilken ses flere indgravninger af uvis alder. Banken ligger på en naturlig højning, der i NØ, Ø SV og V omgives af naturlige lavninger. Mod S, hvor banken beskæres svagt af amtsvej, grænser den op til en anden højning, hvorpå Povlsker kirkegård og kirke ligger. I N, hvor ingen naturlig lavning afskærer borgbanken, ses foran dennes fod en lav vold med en foranliggende ca. 5 m bred og 3/4 m dyb voldgrav. Volden og tildels graven kan følges rundt til Ø-siden, hvor de fortaber sig i dyrket mark, og til NV, hvor de fortaber sig i have. Borgbankens topflade er nærmest dråbeformet og måler ca. 50 x 30 m. På den østlige, bredeste del ses en tydelig, ca. 0,3 m høj runding, ca. 13 m i diameter - måske et rundt bed fra et haveanlæg ? Eller levn af barfred ? Eller evt. et fundament af en djævledans-mølle ? På borgbankens S -og Ø-side ses rester af en sti ("sneglegang"), der munder ud i en gammel indgravning højt på S-skråningens midte -formodentlig en udsigtsgrotte hørende til et romantisk haveanlæg. Nyere vejnedskæring har afgravet S-foden med ca. 1 m, der står med en smuk kampestensopbygning. Mulighed for etablering af adgang ? Let pleje: undervegetation bør fjernes, ellers intet. ** Seværdighedsforklaring ** Et ualmindeligt tydeligt og velbevaret forsvarsværk, muligvis af vendisk herkomst og måske knyttende sig til andre forsvarsanlæg omkring Rispebjerg. Seværdigt i samspil med Povlsker kirke og dennes omgivelser iøvrigt. Bevoksning: 1985: Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links