OS, set fra NNV
.
OS, set fra ØSØ
.
OS, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533548
Sted- og lokalitetsnummer
060201-46
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 15/11 1922. Gdr. Jens Otto Hansen, Stensebygård. Diplom Afmærkn.: MS 1923, Rosenberg. En udgravet jættestue, "Bønnestenene", med rest af omgivende høj. Kamret 4,4 m lang i N-S, 1,9 m bred og 1,25 x 1,5 m højt; dannet af 11 opretstående bæresten, nemlig 4 mod V, 1 mod S, 1 mod N og 5 mod Ø. 2 flade dæksten, på plads. Gangen, som udgår mod Ø, er sat af 1 sten for hver side, desuden mellem gangens sidesten og kamret 2 karmsten; 1 dæksten, på plads. En tærskelsten ligger opgravet i gangen. Udenom kammer og gang en rest af jordhøjen.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI nærheden af jættestuen, der betegnes "Ting- eller Offersted", findes enkelte bautasten, idet de fleste dog er fjernet.
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor smuk fritstaaende Stendysse paa jævn Mark, bestaaende af 12 stene med to Overliggere. Den er bygget saaledes, at der er sat 3 stene for hver Ende og 3 stene for hver Side, hvorved Dyssen hat faaet en aflang Form.- Overliggerne ere store, men tynde, Stene, som ikke ere over 1-1 1/2 Fod tykke. Om der er foretaget nogen Undersøgelse under denne Dysse vides ikke. Dyssen kaldes "Bønnestenene". Der er ikke Spor af, at der omkring denne Dysse skulde have været nogen Høi.- Bevoksning: 1986: Græs og Løvtræer
1882
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue paa fri Mark, uden Høj. FM 1923.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuekammer "Bønnestenene", i højrest fritliggende i ager. Orienteret N/S og sat af 11 bæresten (4 i hhv. Ø og V, 1 i N og 2 i S). Midt for ø-siden en gang bestående af 1 sæt bæresten og 1 sæt karmsten bærende 1 dæksten. Over kammeret 2 flade dæksten af den lokale sandsten, på den sydlige ses ihvertfald 40 skåltegn, tildels svagt indhuggede. Indvendig måler kammeret 4,4 x 1,9 m og har en højde op til 1,4 m. Som beskrevet i besigtigelsesrapport af 12-9-84 ved Sv. Hansen, 5.kontor, trænger anlægget i nogen grad til soignering og let restaurering. En indadhældende bæresten i kammerets V-side bør rettes op, og i flere af de stenmellemrum, hvor tørmur er bevaret, er denne i overhængende risiko for indstyrtning. Iøvrigt henvises til nævnte besigtigelsesrapport med skitseplan for anlægget. Ligger ca. 25 m fra kommunevej. Såfremt en trampesti kunne etableres med ejers tilladelse, bør informativ skiltning opsættes. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt og typisk fortidsminde af en for Bornholm usædvanlig type. Bevoksning: 1986: Græs og Løvtræer
1997
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEn bæresten i jættestuens kammer hældede ind i kammeret. Ovenliggende dæksten blev løftet og en skakt blev gravet bag den hældende bæresten. Højens opbygning blev dokumenteret. Bærestenen blev trukket på plads, dækstenen genplaceret og skakten genopfyldt. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld og bevarede gulvlag blev forseglet med sandstensfliser. Den fjernede højfyld blev kastet op på højen. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links