OS, set fra SØ
.
OS, set fra NNV
.
OS, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533546
Sted- og lokalitetsnummer
060201-34
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Navnetræ, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 2,0-2,25 x 15 m. Overfladen ujævn. Noget afgravet i V-siden. På toppen et stort gammelt asketræ, et "Ulykkestræ". NMI: Rundhøj, ca. 15 m i tvm., 2,0-2,25 m høj........."Ulykkestræ". (Ejeren har til hensigt at udbedre højen, der ligger tæt øst for en udlænge.)

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Høi lige østen for Gaarden, Høiens søndre og vestlige Sider ere meget beskadigede, hvorved dog intet er fundet. Sorte Pletter, rimeligvis Brandpletter, ere sete ved Høiens Rand. Bevoksning: 1986: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundhøj, ca. 15 m i Tvm., 2.0-2.25 m høj. Overfladen ujævn. Noget afgravet i Vestsiden. Paa Toppen et stort, gammelt Asketræ, et "Ulykkestræ". (Ejeren har til hensigt at udbedre Højen, der ligger tæt Øst for en Udlænge).
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj beliggende ved "Julsgård". 2 x 15 x 12,7 m. Overfladen noget ujævn og deformeret. V-foden afgravet i forbindelse med opførelse af en avlsbygning for mange år siden, denne bygning ødelagdes i vinteren 1979 af sne og er nu erstattet af et stort maskinhus opført i metalprofilplader og altså stående ca. 0,6 m fra den afgravede højfod. Der ses ikke at være givet tilladelse til maskinhuset, men da en sådan dispensation med stor sandsynlighed ville være givet (på grund af den ældre bygning som maskinhuset erstatter), er der ikke fundet anledning til påtale. Også højens Ø-fod er i ældre tid afgravet, formentlig for at give plads for en endnu eksisterende markvej. Det i fredningsteksten omtalte "ulykkestræ" eksisterer ikke længere, idet det væltede i 1979 (3 måneder FØR staldbygningen ødelagdes !) under en stormbyge. Gdr. Anker oplyste, at han for at vedligeholde traditionen med et stort træ på højen har plantet en ung eg herpå. Der gjordes ikke indvendinger herimod. Bevoksning: 1986: Græs
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links