Nordøstlige del, nord for banen - fra NV
.
Nordvestlige del, nord for banen - fra N
.
Oversigt - fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Gladsaxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302919
Sted- og lokalitetsnummer
020303-51
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Svenske Vold" Anlægget består af en nærmest halvrund, ca. 400 m lang jord- vold med foranliggende grav. Volden er ca. 0,50 m høj og ca. 1,50 m bred ved foden, og graven er ca. 1 m bred. Volden er træbevokset og ligger i Lille Hareskov. Voldanlæg- get gennemskæres af Hareskovbanen. Fredningen omfatter volden og den foranliggende grav, men ik- ke det areal den omgiver. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkast- ning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde for- styrres.

Undersøgelseshistorie

1978
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningAnlægget består af en nærmest halvrund, ca. 400 m lang jordvold med foranliggende grav. Volden er ca. 0,50 m høj og ca. 1,50 m bred ved foden, og graven er ca. 1 m bred. Volden er træbevokset og ligger i Lille Hareskov. Voldanlægget gennemskæres af Hareskovbanen. Fredningen omfatter volden og den foranliggende grav, men ikke det areal den omgiver. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
1978
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links