OS landmålerstok på vestsiden, set fra N
.
OS landmålerstok på østsiden, set fra VNV
.
OS sydlig del, set fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523636
Sted- og lokalitetsnummer
060403-127
Anlæg
Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ibsker. Voldanlæg på et mod øst nedadskrånende terræn forløbende i retningen N-S i ca. 200 m længde. Ved indgravning fra øst (og ved opkastning af den derved fremkomne jord) hæver volden sig 1,2 m over terrænet østfor. Målt fra vest er højden ringe, ca. 0,3-0,4 m.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldanlæg paa et mod Øst nedadskraanende Terræn forløbende i Retningen N-S i ca. 200 m Længde. Ved Indgravning fra Øst (og ved Opkastning af den derved fremkomne Jord) hæver Volden sig 1,2 m over Terrænet østfor. Maalt fra Vest er Højden ringe, ca. 0,3 - 0,4 m. [Jvf.j.nr.676/47].
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVold anlagt på østligt skrånende terræn ved oplægning af jord på østsiden, hvorved volden over størsteparten af sit forløb mere fremtræder som en terassekant end som en egentlig vold. 1,2 x 2000 x 10 m. Kun den sydligste del står med en egentlig, symmetrisk voldprofil, men er dog ganske lav (under 1 m). Meget uoverskuelig i brombærkrat og opskydende ask og derfor ikke søgt fotograferet. I voldens N-ende er 8-10 rødgraner plantet på eller mindre end 5 m fra volden, hvilket dog anses for en bagatelagtig overtrædelse og derfor ikke påtalt. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links