Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra SØ
.
Oversigt, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523624
Sted- og lokalitetsnummer
060403-65
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ibsker Høj, 1,75 x 16-18 m. I N-siden et 6-7 m vidt, ret dybt hul. Træbevokset i ager. NMI: Ligger tæt syd for markvejen, der fører vesterud af gården.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn af Jansen udgravet Høi i hvilken han fandt en liden Metaldolk i 4 Stykker og Fragmentet af en Stenkniv (ved 2 Skeletter) Indsendt 1820 (se Antikv.Ann.4 Bind Side 162). Bevoksning: 1986: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTræbevokset Høj i Ager, 16-18 m i tvm. Ligger tæt Syd for Markvejen, der fører vestud af Gaarden. Højde ca. 1.75 m. I Nordsiden et 6-7 m vidt, ret dybt Hul.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med stor indgravning fra N helt ind til højmidten. 2,2 x 21 x 19 m. Bevoksning: 1986: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links