Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27298
Sted- og lokalitetsnummer
010401-25
Anlæg
Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.); Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Til matr. nr: 33 afd. 649. Kronborg Skovdistrikt Et halvcirkelformet anlæg der vender mod syd. En grav udvendig og en vold indvendig omslutter et plateau, der måler ca. 50 m (ø-v) x 30 m (n-s)- Graven og volden er omrent lige store. Tilsammen måler de ca. 7 m i bredden. Fra bunden af graven til toppen af volden er højdeforskellen fra 1 til 1,5 m. Anlæggets samlede udstrækning bliver ialt ca. 70 m (ø-v) x ca. 40 m (n-s). Mod syd er graven og volden gennembrudt af et 3 m. kørespor.

Undersøgelseshistorie

1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEndrup Hegn: vinkelformet voldanlæg i tilknytning til mose.
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt halvcirkelformet anlæg, der vender mod syd. En grav udvendig og en vold indvendig omslutter et plateau, der måler ca 50 m (ø-v) x 30 m (n-s). Graven og volden er omtrent lige store. Tilsammen måler de ca 7 m i bredden. Fra bunden af graven til toppen af volden er højdeforskellen fra 1 til 1,5 m. Anlæggets samlede udstrækning bliver i alt ca 70 m (ø-v) x ca 40 m (n-s). Mod syd er graven og volden gennembrudt af et 3 m kørespor. F.53-1963.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links