Samlingshallen på Plovfabrikken Fraugde i ca. 1915. Her er man i gang med at samle de mange plove. Fabrikken var da Danmarks største plovfabrik, og ud over hjemmemarkedet eksporteredes til Norge og Sverige.
.

Fraugde var oprindelig en landsby med kirke fra middelalderen i det vidtstrakte Fraugde Sogn. Nær kirken lå også den senmiddelalderlige herregård Fraugdegård. Landsbyen fik forsamlingshus i 1887. Langt de fleste levede af landbrug, men i 1886 flyttede A. Jakobsens plovfabrik, der var vokset ud af smedjen i Over Holluf, til Fraugde. Det gik hurtigt så godt, at der i år 1900 kunne indvies en ny fabriksbygning til virksomheden, nu kaldet Plovfabrikken Fraugde; derudover fik fabrikken egne arbejderboliger. I 1898 blev der produceret næsten 600 plove.

Fraugdes stilling som hovedby i Fraugde Sognekommune blev cementeret med anlæggelsen af en centralskole i 1940 og udvikling af plovfabrikken. Der kom også kommunekontor i 1946. I 1960 lå indbyggertallet på 443, og i 1960’erne gik udstykningen af parcelhusgrunde i Østparken i gang.

Efter Kommunalreformen i 1970 skulle der bygges nærmere Odense, men parcelhusområdet i Fraugde voksede stadig i 1970’erne. Indbyggertallet voksede fra 670 i 1970 til 801 i 1989, og i 2006 var der registreret 997 indbyggere. En udbygning af nye boligområder i Fraugde fulgte. I 1992 lukkede Plovfabrikken Fraugde.

Videre læsning

Læs mere om Fraugde

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie