Befolkningsudviklingen i Fraugde 1960‑2020.
.
Fraugde, 2020. Kortet viser næsten hele Fraugde med den gamle kirkelandsby i vest, hvor nogen landbrugsbebyggelse er bevaret, nu dog kun til boligformål. Her findes også næsten alle byfunktionerne, dagligvarehandel mv. Den store røde firkant er en hal, der hørte til Plovfabrikken Fraugde. I den nye bydel mod øst ses både individuel og koordineret boligbebyggelse. Godset Fraugdegård med vandpark og avlsbygninger samt Birkum Mose, et træbevokset vådområde, ligger i smeltevandsdalen. Fynske Motorvej, som skærer et hjørne af kortet, kan tilgås via Ørbækvej og Stat-Ene-Vej.
.
Befolkning og areal i Odense Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020). *Bredbjerg er af Danmarks Statistik opgjort som én by og ligger både i Odense og Nordfyns Kommuner. **Skallebølle er af Danmarks Statistik opgjort som én by og ligger både i Odense og Assens Kommuner.
.

Fraugde har en befolkning på 1.922 og et areal på 0,9 km2. Byen ligger 8 km sydøst for Odense, adskilt herfra af Fynske Motorvej. Den er anlagt dels på en moræneflade, dels i en smeltevandsdal, der afvandes af Fraugde Bæk til Vejrup Å. Fraugdes vestlige del er udviklet fra en landsby, hvis middelalderkirke på en skråning er synlig fra syd. Byens østlige del er et større boligområde, som er opstået siden 1960’erne. Her blev først opført ret tætliggende individuelle parcelhuse og senere dobbelt- og rækkehuse i grupper, adskilt af grønne zoner. Fraugde, som især bebos af udpendlere, vokser stadig; senest med en gruppe toetagers rækkehuse mod nord.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Fraugde er fra *1239, hvor formen *Eccl[esiæ] Frauticæ optræder. I senere belæg findes former som Frawyth (1319), Fraude (1370) og Frawede (1500). Den traditionelle lokale udtale af navnet er [fra·w]. Navnet er sandsynligvis sammensat af adverbiet fra og det gammeldanske substantiv with, der i gamle stednavne betyder »skov«. Navnet sigter således sandsynligvis til en fraskilt eller afsidesliggende skov.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer