Befolkningsudviklingen i Bellinge 1960‑2020.
.
Det centrale Bellinge, 2020. Kortet viser Bellinges midterste og vestlige del, som domineres af 1960’ernes og 1970’ernes individuelle parcelhusbyggeri. Fra 1980’erne er opført gruppevis ens bebyggelser, ofte som dobbelt- eller rækkehuse, og de præger kortets nordlige del. Bellingevej var den ældre gennemfartsvej; Assensvej blev anlagt som omfartsvej i 1986, men standsede dog ikke byens vækst mod nord og vest. Det meste detailhandel og service er samlet langs Brændekildevej-Brogårdsvej, som fortsætter mod sydøst og krydser Odense Å.
.
Vejforløbet Brogårdsvej-Brændekildevej bugter sig fra sydøst mod nordvest gennem Bellinge. Det er byens hovedgade og centrum for dens handels- og serviceaktiviteter.
.
Befolkning og areal i Odense Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020). *Bredbjerg er af Danmarks Statistik opgjort som én by og ligger både i Odense og Nordfyns Kommuner. **Skallebølle er af Danmarks Statistik opgjort som én by og ligger både i Odense og Assens Kommuner.
.

Bellinge har en befolkning på 4.915 og et areal på 2,7 km2. Byen ligger 8 km sydvest for Odenses centrum på begge sider af Assensvej. Terrænet er kuperet og sænker sig mod Odense Ås ubebyggede dal, der afgrænser forstaden mod syd og øst. Træbælter langs veje og andre steder giver den et frodigt præg. Middelalderkirken ligger i byens sydkant. Fra 1960’erne forvandledes Bellinge til en forstad af parcelhuse og senere af mere planlagte boliggrupper; mod nord ligger således den almennyttige boligforening Bondebjerget fra 1982 med fælles arealforvaltning. Efter en vis stilstand er væksten nu tilbage. Nord for den nuværende by udstykkes Bellinge Fælled, som består af ca. 500 byggegrunde til individuelle huse. Vejene i området er anlagt med en belægning, der lader regnvandet passere ned til grundvandet, og når regnen bliver rigtig kraftig, ledes det overskydende regnvand ud i områdets mange små og store søer. Bellinge har kun små erhvervsarealer, men sydvest, vest og nordvest for byen ligger en gruppe store gartnerier.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Bellinge er fra *1389, hvor formen Beldinge optræder. I senere belæg findes former som Bellingh (1484) og Bellinge (1688). Navnet er sandsynligvis sammensat af det gammeldanske substantiv *ball, der betyder »bold, kugle, klump«, og endelsen -inge, som i stednavne angiver, at der er tale om et sted eller et område. Navnet sigter således til et sted, som ved navngivningstidspunktet var karakteriseret ved klumper eller jordknolde.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer