Fredensborg Slotskirke er opført af Frederik 4. efter tegninger af Johan Cornelius Krieger. Kirken blev indviet i 1726 og er en imponerende barokkirke. Kirken, der er placeret i en østlig udløberfløj på Fredensborg Slot, er en korsformet pavillonbygning, hvis selvstændige karakter dog er sløret af senere ombygninger og forhøjelser af de tilstødende fløje. I det ydre markerer kirken sig ved et indgangsparti med pilastre og trekantfronton, taktfaste vinduer og løgkuplet tagrytter.

Kirkens indre har i sjælden grad bevaret sit oprindelige præg; siden 1728 har der kun været foretaget almindeligt reparationsarbejde, og i 2006 blev der tilføjet et stort loftsmaleri. Både altertavlen og prædikestolen er udført af billedskæreren Friedrich Ehbisch. Altertavlen rummer et stort dommedagsmaleri af Hendrik Krock, mens prædikestolen, med store figurer af bl.a. de tre teologiske dyder, nærmest skyder op fra gulvet på et fodstykke formet som en klippe med duer i sprækkerne. Et galleri til tre af siderne har på øverste stokværk korintiske kapitæler omskabt til Kriegers såkaldte Danske Kapitæl med elefanthoveder ind imellem akantusbladene, antagelig som reference til Elefantordenen. Loftsmaleriet, der er en moderne fortolkning af opstandelsen, er malet af Per Kirkeby. Slotskirken bliver i dag benyttet som sognekirke for Asminderød-Grønholt Sogne samt af kongefamilien til kirkelige handlinger som fx prins Felix’ konfirmation i 2017.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Fredensborg Kommune

Se alle artikler om Kirker

Eksterne links