Frederiksberg Præstegård ca. 1890. Embedet som præst ved Frederiksberg Kirke var eftertragtet og havde status som et af hovedstadens bedst aflagte. Alligevel måtte sognet optage et lån på 2.550 rbdl. (Rigsbankdaler) sølv over 28 år for at opføre præstegården. På den nærliggende kirkegård ligger mange store danske kulturpersonligheder begravet, bl.a. Lorry Feilberg, Marguerite Viby, Carl Th. Dreyer, Storm P. og familien Price.
.

Frederiksberg Præstegård ligger ud til Pile Allé mod vest og umiddelbart ved Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Kirkegård. Den bygningsfredede præstegård er i grundmur med okkergule facader og en frontispice i tre fag. Den syv fag lange præstegård blev opført 1824‑25, og bygherren var Søren Schiødte. Helt i tidens ånd er præstegården i klassicistisk stil med en symmetrisk og enkelt opbygget facade. Præstegårdens planløsning afspejler også bygningens funktion som embedsbolig med en officiel del og en privat del.

Schiødtes forgænger, M.F. Liebenberg, der var præst 1799‑1824, var en betydelig personlighed, og han blev hofpræst i 1810. Liebenberg deltog sammen med juristen A.S. Ørsted, filosoffen F.C. Sibbern og historikeren Christian Molbech i det rige kulturliv omkring Bakkehuset i ægteparret Rahbeks og deres svoger Adam Oehlenschlägers tid.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde