Diakonissestiftelsens initiativer inden for sygepleje blev en forløber for sygeplejerskeuddannelsen i Danmark, og stadig i dag uddannes der sygeplejersker i bygningerne på Peter Bangs Vej. Billedet er formentlig fra begyndelsen af 1940’erne.
.
Immanuelskirken.
.

Religion og trossamfund i Frederiksberg Kommune, 61,2 % af Frederiksberg Kommunes indbyggere er medlemmer af folkekirken, hvilket ligger under landsgennemsnittet på 75,9 % (2017). Frederiksberg Provsti dækker Frederiksberg Kommune, ligger i Københavns Stift og har ni sogne fordelt på ni pastorater. I alt er der 30 sognepræster og ni menighedsråd i Frederiksberg Kommune. Sognene er uden markant retningspræg.

Frederiksberg Kommune omfattede i slutningen af 1800-tallet ca. 60.000 indbyggere. På dette tidspunkt var sognepræstembedet her et af de højest lønnede i hele landet. Frederiksberg Kirke fra 1733‑34 indgik i de nye byggerier ved etableringen af Frederiksberg Slot og Frederiksberg Have. Kirken i hollandsk stil hørte til den landsby, der voksede op for foden af bakken, mens Frederiksberg Slotskirke lå i selve slottet.

Den voldsomme befolkningstilvækst i Frederiksberg Kommune krævede sognedelinger, og nye kirker blev bygget. Fra Frederiksberg Sogn udskiltes de fleste af de nuværende sogne fra slutningen af 1890’erne og frem til 1926. I 1949 blev Flintholm Sogn udskilt fra Lindevang Sogn. I 2013 blev Frederiksberg Slotskirke og Sogn igen en del af det gamle Frederiksberg Sogn.

Antallet af folkekirkemedlemmer har været vigende i kommunen, og den dalende medlemsprocent og forholdsvis lave tilslutning til folkekirkens kerneydelser (gudstjenester og kirkelige handlinger) betød, at Københavns biskop i 2013 ønskede at lukke Solbjerg Kirke og Sankt Lukas Kirke. Men de to menighedsråd modsatte sig det, og kirkeministeren, der har afgørelsen, ville ikke gå imod menighedsrådene og tiltræde biskoppens indstilling om lukning.

Diakonissestiftelsen blev grundlagt i 1863 og har siden 1876 haft til huse på Peter Bangs Vej med søsterfløj, hospital og kirke. Herfra oprettedes den første menighedspleje i landet. Diakonissestiftelsens grundlag svarede til Københavns Indre Mission, og lederen var præsten Harald Stein, der fra 1889 blev biskop over Fyn. I dag er Diakonissestiftelsens bygninger omdannet til hospice og plejehjem samt uddannelse af professionsbachelorer i sygepleje og den nyere kirkefaglige uddannelse i kristendom, kultur og kommunikation.

En grundtvigiansk menighed, Københavns Valgmenighed, blev etableret i 1890. Valgmenigheden byggede Immanuelskirken 1892‑93, der var et samarbejde mellem arkitekten Andreas Clemmensen og billedkunstnerne Joakim og Niels Skovgaard, der stod for udsmykningen, således at kirken som en helhed udtrykker et grundtvigiansk kristendomssyn, fx ved at der ikke er noget skel mellem skib og kor, præst og menighed. Københavns Valgmenighed har siden 1980 haft præstefællesskab med Vartov Valgmenighed i København. I kommunen findes Frederiksberg Friskole, der blev stiftet 1980‑81 på initiativ af lærere fra Bordings Friskole. Sidstnævnte blev etableret i april 1945 og lå oprindelig også på Frederiksberg, men flyttede i 1964 til Østerbro i København. Grundlaget for begge skoler er et Grundtvig-koldsk skolesyn.

Europas første kirke for døve, De Døves Kirke, ligger på Frederiksberg. Kirken blev indviet i 1904 og er tegnet af Emil Jørgensen i nationalromantisk stil. De Døves Menighed blev stiftet i år 1900.

Den katolske menighed på Frederiksberg, dannet i 1893, har siden 1942 haft til huse i Sankt Mariæ Kirke med tilhørende klosterkapel for Benediktinerinderne af den hellige Lioba.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har hovedsæde på Frederiksberg og har adresse på Nitivej, mens deres tempel fra 2004 ligger på Priorvej.

Kristensamfundet i Danmark, som er en kristen bevægelse inspireret af antroposofien, har lokaler på Frederiksberg med tre præster tilknyttet.

Hovedkontoret for Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet i Danmark ligger på Frederiksberg. Den internationale Brahma Kumarisbevægelse blev grundlagt i 1936 og er et hinduistisk inspireret trossamfund. Brahma Kumaris blev et godkendt trossamfund i Danmark i 1997.

De to muslimske organisationer Den Islamiske Verdensliga (Muslim World League), godkendt i 1975, og Det Albanske Trossamfund i Danmark benytter samme lokaler på Frederiksberg. Derudover ligger der på Frederiksberg en moské organiseret under det tyrkisk-danske forbund Diyanet: Dansk Tyrkisk Kultur og Aktivitetscenter – Kocatepe Moskéen, der blev godkendt 2006.

Derudover ligger Den Kinesiske Kirke i København på Frederiksberg og danner ramme omkring kinesiske kristne i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Frederiksberg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund