Gedden er den mest udbredte ferskvandsfisk i Danmark og findes i alle større søer i Furesø Kommune.
.
Under Hillerødmotorvejen gør to kajakroere klar til en pause på bredden af Mølleå.
.

De bynære skove, store søer og andre naturområder giver gode muligheder for friluftsaktiviteter i Furesø Kommune. Mange af de større vandreruter krydser kommunen, heriblandt Nordsjællandsruten, som går gennem Stavnsholtkilen og langs nordsiden af Farum Sø, Pilgrimsruten, der kan følges langs østsiden af Søndersø, samt den nord-syd-gående Oldtidsrute. I Mølleådalen er der forbindelse mod vest ad stierne i Naturpark Mølleåen, bl.a. Mølleåstien til Buresø. Dertil kommer flere regionale cykelruter samt to supercykelstier, som på deres vej gennemskærer Furesø Kommune. Ønsker man at overnatte i naturen, kan man benytte Naturstyrelsens sheltere og primitive lejrpladser i statsskovene.

I kommunen kan man bade i Furesø fra Furesøbad og Høje Klint, i Farum Sø er der badested i Doktorens Bugt neden for Farum Kirke, og man kan springe i Søndersø syd for Søndersø Park og Hybenvej. Furesøbad har som det eneste udendørs badested i kommunen livredderopsyn fra d. 1. juni til d. 31. august. I de store søer er der desuden gode muligheder for lystfiskeri, og især fiskeriet efter gedde og sandart er populært.

Skolerne i såvel Furesø som Herlev og Gladsaxe Kommuner kan få naturvejledning på Danmarks første naturskole, Fiskebæk Naturskole. Derudover er der mulighed for naturvejledning i forbindelse med Naturpark Mølleåen og på det nyetablerede Naturstøttepunkt Hjortøgaard ved Flyvestation Værløse.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Furesø Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv