Tegning fra 1855 af herregården Fuglebjerggård, der ligger i byen Fuglebjerg. Den nuværende hovedbygning er opført i 1857 under Peter Johansen de Neergaards eje og er tegnet af Henning Wolff.
.

Da de politiske bølger gik højest i 1800-tallet, opførte Højreforeningen i Sorø Amts 5. Valgkreds (Fuglebjergkredsen) i 1889 et forsamlingshus, Lundevej 8, som var forbeholdt denne vælgergruppe. Venstreforeningen svarede igen ved at finde egne lokaler på Sandvedvej 15, der dog ikke fik samme betydning som samlingspunkt. Forsamlingshuset på Lundevej er et langhus i gul blankmur i maskinsten og med saddeltag tækket med skifer. Vindskederne har udskæringer i schweizerstil. Murhullerne er fladbuede, og de simple gesimser og borter over murstik er udført i formsten.

Indre Missions imposante missionshus, Korsørvej 15, fra 1922, afløste missionshuset Betebera fra 1883, som lå på Sorøvej. Der er tale om et stort langhus i rød blankmur, med saddeltag og med gavl med pinakler og hovedportal i en imitation af romansk stil. Bygningen blev solgt til en privatperson i 2019.

Byagervej 1 er opført 1967‑68 som rådhus i en moderat modernisme. Det træder frem som en enetages længe i gule mursten med traditionel tagform, et valmtag tækket med røde vingetegl, og blev efter Strukturreformen i 2007 til UdviklingsHus med bibliotek, lokalarkiv og borgerservice.

Videre læsning

Læs mere om Fuglebjerg

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur