Stationen i Glumsø er en velbevaret bygning i rød blankmur af håndstrøgne sten og med småsprossede, tofarvede vinduer. I midten ses på begge sider af bygningen en stiliseret portal med trekantfronton og rusticerede sider. Den krones af et helvalmet tag med røde vingetegl. De oprindelige indgangsdøre er senere udskiftet. Den symmetriske bygning er både karakteristisk for Bedre Byggeskik-bevægelsens dyder og for DSB-arkitekten K.T. Seests afmålte stil.
.

På Storegade 2 ligger den tidligere Glumsø Kro, nu medborger- og aktivitetshus, som er opført i år 1900 som et stort symmetrisk, enetages anlæg med en lang længe mod gaden og med tre tværgående fløje indefter. Den sydlige fløj fungerede oprindelig som portgennemkørsel til gården. Stilen er simpel historicisme i rød blankmur over et kampestensfundament med formsten omkring vinduernes murstik og mønstermuring i sammes brystninger. Vinduer og tag fremstår uoriginalt. Langs Storegade ses en hel række historicistiske byhuse, primært i rød blankmur.

Glumsø private Mellem- og Realskole blev grundlagt på Realskolevej 5 i 1914 i en villalignende bygning i Bedre Byggeskik. Fra 1970 fungerede bygningen som rådhus for Suså Kommune, og siden nedlæggelsen ved Strukturreformen i 2007 har den huset boliger. På Realskolevej ligger også det tidligere Missionshuset Emaus fra 1897, som blev solgt til privat beboelse i 2007. Glumsø Biograf og Kulturhus på Østergade 16 er fra 1923 og tegnet af Tidemand-Dal. Gavlen har oprindelig været kamtakket.

Videre læsning

Læs mere om Glumsø

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur