Både i landsbytiden og i dag er Storegade den centrale gade i Glumsø, hvor meget af byens handelsliv findes.
.
Befolkningsudviklingen i Glumsø 1921‑2021.
.
Befolkning og areal i Næstved Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.

Glumsø har en befolkning på 2.131 og et areal på 1,4 km2. Byen ligger 15 km nord for Næstved og 12 km sydvest for Ringsted i et bakket landskab mellem Vesterskov og den lidt større Østerskov. En tunneldal syd for byen rummer den lavtliggende Glumsø Sø, og herfra breder byen sig op ad en bred skråning. Glumsø Station på Ringsted-Næstved-banen fra 1924 indgår i den kommende bane fra Ringsted mod Femern og bliver nu opgraderet og elektrificeret. På begge sider af Glumsø Station er foretaget omfattende arbejder på tracéet. Banens linjeføring forhindrede byen i at vokse østpå, da byen fik sin andel af parcelhusboomet i 1970’erne.

Byen har været præget af træindustri, fx savværk og stavefabrik, og vest for søen blev en stor spånpladefabrik opført i 1972. Den lukkede i år 2000, men de tomme bygninger blev først fjernet i 2018. Den 12 ha store grund er nu renset og skal bebygges med indtil 150 boliger. Det tidligere rådhus, indrettet i en skolebygning fra 1920 på Realskolevej, er omdannet til boliger.

Stednavnets betydning

Stednavnet Glumsø er tidligst nævnt *1281 (afskrift ca. 1440) i formen Glumsø. Den ældste originalform er 1370‑80 Glumsyø. Yngre former er fx 1488 Glwmsøø, 1550 Glomsøe, og matriklen 1688 har formen Glumsøe. Forleddet er formentlig adjektivet gammeldansk *glūm, som kendes i jysk dialekt. Ordets betydning er oprindelig »mørk« med tidlige sekundærbetydninger som »farlig, frygtelig, forfærdelig «. Formelt kan der alternativt være tale om et substantiv, gammeldansk *glum »støj, fjern lyd«. Efterleddet er substantivet . Navnets betydning er enten »den mørke sø« eller »søen der støjer (fjernt)«.

Mere om stednavne i kommune

Glumsø, 2020. Kortudsnittet viser næsten hele Glumsø. De nyeste boligområder mod vest og nordvest ligger dog uden for kortudsnittet. Storegade er aksen i den ældste del af byen og stadig dens hovedgade. Biografen fra 1923 ligger i dens forlængelse, Østergade. Området mellem Storegade, Nyvej og jernbanen blev bebygget i mellemkrigstiden, mens kun et lille erhvervskvarter har overskredet banen efterår 2000. Efterkrigstidens byudvidelser mod nord og vest bestod af parcelhuse og i sydvest af rækkehuse. Ved Åsøvej ligger to større møbelbutikker og skolen, der fik en tilbygning i 2014.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer