By- og handelsliv i Ringsted på Sct. Hansgade. Bagerst i billedet ses en del af den karakteristiske Børsen fra 1898.
.
Befolkning og areal i Ringsted Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.
Befolkningsudviklingen i Ringsted 1787-2021. Fra og med 1925 tillægges Benløse.
.

Ringsted, som ligger centralt i det sjællandske net af gamle købstæder, har en befolkning på 22.941 og et areal på 13,7 km2. Mod nordøst er der 29 km til Roskilde og 55 km til København. Østpå til Køge er der 25 km, til Næstved sydpå er der 24 km, og til Sorø mod vest 15 km. Byen er opstået på et frugtbart, ca. 50 m højt moræneplateau. Her har den bredt sig til skrænten ned mod Ringsted Å, der løber mod syd til Suså i en 30 m dyb smeltevandsdal umiddelbart vest for bykernen. Ringsted er delt i tre omtrent lige store byområder af den østvest- gående Vestbanen samt Vestmotorvejen E20, som løber parallelt med banen ca. 2 km nord for denne. Begge anlæg blev i sin tid ført uden om den daværende by, som ved sin vækst senere overskred dem begge.

Af disse tre byområder rummer den midterste del den ældre bydel, hvor forretningsgaderne mødes ved Torvet. 1 km nordpå ligger Ringsted Outlet, der stadig udbygges med bilistvenlige indkøbsmuligheder nær den vestlige motorvejsafkørsel. Øst herfor ligger sygehuset og den gamle kaserne, som er ombygget til bl.a. boliger. Nordre Ringvej betjener dette område og leder over motorvejen til Benløse, der nu indgår i Ringsted. Benløse har mange parcelhuse, men også ejerlejligheder som Benløseparken fra 1970’erne. Et større erhvervskvarter mod øst rummer især logistikvirksomheder. Ringsteds største erhvervsområde ligger syd for jernbanen og rummer bl.a. slagteriet Danish Crown og et fjernlager for nye biler. Mellem Næstvedvej og Ringsted Å ligger parcel-, stok- og rækkehuse fra især 1970’erne samt uddannelsesinstitutioner. Østre Ringvej forbinder den sydlige del af byen og de østlige boligkvarterer med motorvejen, som førtes hertil østfra i 1976 og udbyggedes i vestlig retning i 1993.

Ringsted Outlet kalder sig Danmarks eneste outletby, men konceptet er kendt flere steder i udlandet. En række mærkevareproducenter driver hver deres butikker, hvor overskydende varelagre, ofte fra tidligere sæsoner, sælges direkte til forbrugerne.

.

Stednavnets betydning

Forleddet er sandsynligvis substantivet ring sigtende til en cirkelrund formation i landskabet; præcis hvilken er uvist. Forskere har peget på den teoretiske mulighed, at forleddet sigter til rundformede stensætninger, som antagelig har kendetegnet det gamle landsting. Alternativt kan forleddet være persontilnavnet Ring. Efterleddet er substantivet sted, der i ældre stednavne betyder »bebyggelsessted«. Navnets betydning er »bebyggelsesstedet ved den cirkelrunde formation« eller evt. »Rings bebyggelsessted«.

Det centrale Ringsted, 2020. Kortudsnittet viser Ringsteds historiske kerne og de tilgrænsende bydele. Fra Torvet med Sankt Bendts Kirke og rådhuset falder terrænet vestpå ned mod ådalen. Den gamle købstadskerne findes øst for Sankt Bendts Kirke og nord for Møllegade. Ved Ringsted Radiomuseum står vandtårnet fra 1915, der er næsten lige så højt som kirkens tårn. Mod nordøst ses Lystanlægget, hvor biblioteket og sportsanlægget ligger. Mod øst domineres byen af parcelhuse, og syd for banen ses lidt af det store erhvervsområde.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Ringsted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Byer