Folk spiser is ved Torvet i Sorø. Det gamle rådhus ses bagerst tv., mens Storgade ses th. og bagerst.
.
Befolkning og areal i Sorø Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.
Befolkningsudviklingen i Sorø 1787‑2021. Før 1976 medregnes Frederiksberg under Sorø, mens Frederiksberg fra og med dette år opgøres selvstændigt.
.

Sorø har en befolkning på 8.035 og et areal på 5,4 km2. Byen ligger 69 km sydvest for København og omtrent midt imellem Ringsted og Slagelse. Dens ældste del er anlagt på sydspidsen af et stykke land, som dengang var omgivet af vand: mod syd og vest af Sorø Sø og dens lille forlængelse, Pedersborg Sø; mod nord af Tuelsø og afløbet mellem disse to søer, og mod øst af Flommen, en arm af Sorø Sø, som siden er drænet. Også store skovområder har hæmmet Sorøs udveksling med oplandet. Hverken Vestbanen fra 1856 eller Sorø-Vedde Jernbane fra 1903 brød dette mønster. Sorøs økonomiske grundlag blev undervisning og administration.

Befolkningstilvæksten var især stærk i 1960’erne. Den tilhørende byudvidelse trak nordpå, hvor landsbyen Pedersborg blev udviklet som et parcelhuskvarter. Vestmotorvejen fra 1993 blev ført nord om søerne. Foruden nye boligkvarterer er her opført industri- og transportterminaler, bl.a. Sorø Bioenergi fra 2021, som forvandler haveaffald til el og varme.

Stednavnets betydning

Stednavnet Sorø er tidligst nævnt i *1160 (afskrift) i formen Sora. I næsten samtidige kilder findes *1161 (afskrift ca. år 1400) formen Soor og *1161 (afskrift ca. år 1300) Soram (med latinsk akkusativendelse). Det ældste originaldokument fra 1227 har formen Sora. Yngre belæg er fx 1261 Soræ, 1393 Soor, 1402 Zore, 1584 Sur, og Engbogen 1683 har formen Soerøe. Bebyggelsen har navn efter Sorø Sø, hvis oprindelige navn er gammeldansk *Sori. Søens navn er dannet ved afledning til roden i adjektivet sur, som ud over den nuværende betydning kan knyttes til betydningerne »fugtig« og »mudret«. Sønavnets betydning er »den fugtige (sø)« eller »den mudrede (sø)«. Fra 1600-tallet ses navnets anden stavelse omtolket til substantivet ø.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Sorø, 2020. Kortet viser Sorøs historiske bymidte med Sorø Akademi og Sorø Klosterkirke syd for Torvet. Priorgade-Skælskørvej leder til Frederiksberg med jernbanestationen. Storgades karréer rummer butikker, servering og museer, og ved dens forlængelse, Alléen, findes administrationen for Region Sjælland i amtsgården fra 1983. Kommunens rådhus ligger, hvor banen til Vedde havde station.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Sorø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer