Fyrkat Mølle ligger på Fyrkatvej 45 i Mariagerfjord Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Fyrkat Mølle ligger ved Onsild Å, umiddelbart sydvest for Hobro by ved vikingeborgen Fyrkat. Møllegården er opført i 1600-tallet, og den tilhørende mølle blev nedrevet i 1919 og i 1961 erstattet af Ryds Mølle, der blev flyttet hertil fra Vigerslev på Fyn. Ryds Mølle er opført i 1764 og var oprindelig kornmølle. Den anvendes i dag til udstillingsformål. Møllebygningen er opført på et fundament af syldsten, og facaderne er i bindingsværk. Taget, der er et sadeltag, var oprindelig tækket med strå, men er i dag teglhængt. Der er bevaret en mængde mølleinventar, bl.a. skæreværket, der stammer fra den tid, da der var to vandhjul og enkelttrinsgear til hver kværn. Endvidere skallekværn, grynvifte, grynsorterer og havrevalse. Møllen drives i dag af et overfaldshjul. Møllebygningen er vel vedligeholdt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links