Øde gader i Gjern i Erik Raadals Gadebillede med figur fra 1937.

.

Gjern har en befolkning på 1.473 og et areal på 1,0 km2. Byen ligger 13 km nordøst for Silkeborg i udkanten af Det Midtjyske Søhøjland. Her har istidens smeltevand skåret en dyb dal i moræneplateauet, og gennem den slynger Gjern Å sig til Sminge Sø og Gudenå ca. 4,5 km sydvest for byen.

I samme retning danner de skovklædte Gjern Bakker et virkningsfuldt bagtæppe for Gjerns nordlige del, der voksede op omkring middelalderkirken og stationen på banen Silkeborg-Laurbjerg fra 1908. Efter banens nedlæggelse i 1971 omlagdes tracéet til natursti. Syd for den flade, ubebyggede dalbund ligger den nye bydel, som især er anlagt efter 2. Verdenskrig og rummer offentlige institutioner og et feriecenter.

Gjern var kommunesæde i den tidligere Gjern Kommune til 2007; omkring det forhenværende rådhus i byens sydkant er etableret en dagligvarebutik, og syd herfor ligger et lille erhvervskvarter. Nordøst for byen er planlagt en motorvejsstrækning, der skal aflaste landevejen mellem Aarhus og Viborg.

Videre læsning

Læs mere om byer i Silkeborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byer