Befolkningsudviklingen i Glamsbjerg 1921-2020. Glamsbjerg, Køng og Gummerup er medtaget fra 1960.
.

Glamsbjerg var oprindelig en beskeden landsby i Køng Sogn med omkring ti gårde, en mølle og enkelte huse. Ved åbningen af Assensbanen i 1884, hvor byen fik station på strækningen, så brødrene Niels Munk og Frederik Plum i Assens muligheder i Glamsbjerg og byggede købmands- og gæstgivergård, nuværende GlamsBjergHus. I løbet af 1890’erne tog udviklingen fart med handel, håndværk, industrier, højskole og friskole. Glamsbjerg Kirke blev indviet i 1912.

Perioden 1920-70 var Glamsbjergs storhedstid som industri- og handelsby med savværk, flere møbelsnedkerier, ostefabrikken A/S O. Kavli (nuværende Kerry Ingredients) samt Moses Gartneri og gymnastikdragtfabrikken Gyfa. I 1935 åbnede Glamsbjerg Friluftsbad, og i 1959 fik byen gymnasium. Indbyggertallet voksede fra 1.100 i 1921 til 1.469 i 1950. Glamsbjerg var fra 1966 og frem til Strukturreformen i 2007 administrativt center i Glamsbjerg Kommune. Fra 1970’erne blev der bygget mange nye parcelhuse, men samtidig stagnerede handelen i den nordlige del af byen, og en del industrivirksomheder og møbelsnedkerier forsvandt. Nye butikker kom til i den sydlige del, hvorved Glamsbjerg igen blev handelsby. Samtidig blev Glamsbjerg en vigtig skoleby. Befolkningstallet lå i 1970 på 2.226, dette tal var i 2006 3.116.

Videre læsning

Læs mere om Glamsbjerg

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie