I det område, hvor Tommerup Stationsby opstod, lå der endnu midt i 1800-tallet kun nogle enestegårde med nogle få udskiftede ejendomme. Det ændrede sig i 1865, da der kom jernbane over Fyn, og der blev anlagt en station dér. Tommerup Station blev til et trafikknudepunkt, fra 1884 udvidet med sidebanen Tommerup-Assens.

Da historikeren Frederik Hjort i 1891 købte Bågegård, var der knap 140 indbyggere i stationsbyen, et antal, han øgede gennem udstykninger, anlæg af gader og opførelse af over 50 huse. Til den voksende befolkning blev Broholm Kirke indviet i 1907. Byen fik efterhånden en betydelig teglværksdrift: Lilleskov Teglværk blev etableret i 1905, og Tommerup Teglværk i 1910.

Tommerup Stationsby tiltrak virksomheder som Maskinfabrikken Stegsted, der åbnede i 1919 med eksport til store dele af verden. Byens største arbejdsplads var Tommerup Hørfabrik, grundlagt i 1918. Indbyggertallet voksede fra 750 i 1921 til 1.287 i 1950.

Nyborg Vaskerimaskiner A/S, senere Electrolux Professional A/S, der blev etableret i 1961, var en af byens største arbejdspladser, men lukkede i 2006, hvorefter bygningerne blev overtaget af Tommerup Erhvervs park A/S. Hvor befolkningstallet i 1970 lå på 1.439, var det i 2006 vokset til 2.180.

Tommerup

Tommerup har en befolkning på 1.567 og et areal på 1,4 km2. Her lå oprindelig landsbyen Tommerup, som lagde navn til den station, der i 1865 blev opført ved Den Fynske Hovedbane 4 km nordligere. Her voksede Tommerup Stationsby frem. I 1884 åbnedes en jernbane fra Tommerup til Assens med en station kun 850 m fra Tommerup Kirke. Denne nye station blev kaldt Knarreborg. Tommerup middelalderkirke beholdt sit navn, mens filialkirken fra 1907 i Tommerup Stationsby fik navnet Broholm Kirke.

Knarreborg Station gav anledning til bydannelse. Efterhånden bredte denne sig ikke bare langs områdets veje, men blev et sammenhængende parcelhusområde med enkelte erhvervskvarterer, hvor bl.a. læderforarbejdning og loftsdesign er repræsenteret. Jernbanen bruges nu kun af skinnecyklister.

Nord for byen er opstillet 15.000 m2 solfangere, og 2 km mod sydøst står Tommerupsenderen, en 321 m høj signalmast. Tommerup ligger 14 km sydvest for Odense og 20 km nordøst for Assens. I 1966 blev byen administrativt center for Tommerup Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Tommerup Stationsby

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie