Det centrale Tommerup Stationsby, 2020. Kortet viser Tommerup Stationsbys ældste område mellem jernbanen og Tallerupvej, hvor de fleste butikker ligger. Produktionsvirksomhederne ligger spredt i byen. Nordøst for banen er der en erhvervspark med mange mindre virksomheder, og ved Vædegårdsvej er et teglværk afløst af en plastfabrik.
.

Tommerup Stationsby har en befolkning på 2.480 og et areal på 1,5 km2. Byen ligger 14 km sydvest for Odense og 20 km nordøst for Assens. Den Fynske Hovedbane følger her Brændeås dal i 50-60 m’s højde i et terræn præget af vandhuller efter dødis, tørve- og lergravning. Den omgives af 80-100 m høje, lerholdige fladbakker, aflejrede i istidens slutning. Mod nordøst og syd afløses bygrænsen af skove.

Byen voksede stærkt med nye parcelhuskvarterer i 1970’erne nord for banen og især mod syd, hvor der nu også anlægges et større klimatilpasningsprojekt. De nyeste boligområder er i den vestlige del af byen; her ligger også Lilleskov Teglværk, der nu er museum.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Tommerup Stationsby er fra 1923, hvor formen Tommerup Stationsby optræder, men selve stationen omtales i 1866 som Tommerup Jernbanestation. Forleddet er sogne- og landsbynavnet Tommerup, som tidligst skrives Tummæthorp (*1334 og 1383), og som er sammensat af det gammeldanske mandsnavn Tummi og det gammeldanske substantiv torp, som betyder »udflytterbebyggelse«. Efterleddet er det sammensatte substantiv stationsby »by med jernbanestation«. Navnet sigter således til beliggenheden ved en jernbanestation tæt ved byen Tommerup.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer