Det centrale Haarby, 2020. Algade er hovedgaden med detailhandel og anden service, især mellem Linien og Holmevej. Strandgade følger Haarby Å, der er stemmet op til mølledrift ved Haarby Mølle mod syd. Nær skolen ligger en idrætsplads, en sportshal og en biograf.
.

Haarby har en befolkning på 2.480 og et areal på 2,4 km2. Byen ligger 26 km sydvest for Odense og 15 km øst for Assens i en smeltevandsdal, der leder Haarby Å til Helnæs Bugt 4 km mod syd. Dalen er omgivet af randmoræner; mod sydøst udgør De Fynske Alper et storslået bakkedrag ned forbi Faaborg.

Haarby har ikke haft jernbane, og bebyggelsen er åben uden karrédannelser. Både nord og syd for bymidten findes parcelhuskvarterer fra især 1970’erne, og i byens udkanter er opført nyere boliger. Erhvervskvarteret ligger østpå mellem Akkerupvej og Fåborgvej med bl.a. produktion af møbler og udstyr til fødevareindustrien. I syd ligger en plastvirksomhed.

Haarbys vestlige del har bevaret landsbypræget, mens den østlige del har mange moderne butikker. Interessante bygninger i Algade er bl.a. Haarby Kro i nr. 24 fra 1947-52 i stilen funktionel tradition og det forhenværende apotek i nr. 65 fra 1915 i nationalromantisk stil.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Haarby er fra *1386, hvor formen Harby optræder. I senere belæg findes former som Horby (1502) og Haarbye (1688). Navnet kan formelt set være sammensat med adjektivet hård, men forleddet er nok snarest det gammeldanske substantiv harth, som betyder »skov«. Efterleddet er substantivet by. Navnet sigter således formentlig til en by, som er kendetegnet ved skovbevoksning.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer