Assens byvåben

.
I Østergade i Assens står Keld Moseholms bronzeskulptur opstillet i 1996, der er uden titel. Mandslingerne, som befolker kunstnerens skulpturer, repræsenterer et parallelunivers af arbejdsomme figurer. De er både komiske og sympatiske som hverdagens helte.
.

Assens har en befolkning på 6.016 og et areal på 4,7 km2. Byen ligger ved Lillebælt og 34 km sydvest for Odense. Dens havn med marina og færge til Bågø er beskyttet mod vest af odden Asnæs, hvorfra et rev rækker nordpå. Et grønt bælte bestående af Kærum Å, søer, skovpartier og boldbaner strækker sig fra havnen og sydøstover, bl.a. et skovområde med bakket terræn fra slutningen af 1800-tallet og Grotten, et anlæg fra 1904. Ved Vor Frue Kirke er et lille anlæg, hvor der indtil 1820 var kirkegård. Også Assens’ to kirkegårde fungerer som grønne områder i byen.

Syd for åen ligger erhvervskvarteret, som domineres af det store Bryggeriet Vestfyen og et kraftværk. Her lå også indtil 2006 Assens Sukkerfabrik, hvis store bygninger nu rummer rådhuset, et idræts- og kulturcenter mv. Syd for havnen ligger Jordbassinerne, en ca. 40 ha stor strandeng, dannet af den jord, der blev skyllet af sukkerroerne. Nord for åen ligger den gamle købstad, afgrænset af store parcelhuskvarterer fra 1900-tallet. I de sidste årtier er der opført udsigtsvillaer oppe i morænelandet mod nord.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Assens er fra *1231, hvor formen Asnæs optræder. I senere belæg findes former som [A]snes (1300-1350), Assens (1466) og Aszens (1664). Navnet er sammensat af en af træbetegnelserne asp eller ask og som efterled substantivet næs. Navnet sigter således til et næs med en bevoksning af asp eller ask.

Mere om stednavne i kommune

Byvåben

Købstaden Assens førte et gudslam, agnus Dei, i sit segl, der kendes i aftryk fra 1535, men givetvis er noget ældre. Det er første gang registreret i Kommunevåbenregisteret d. 15. marts 1938. Våbenet blev i 1985 nytegnet i heraldisk forbedret skikkelse af Aage Wulff. Dette er registreret i Kommunevåbenregisteret d. 7. marts 1986.

Blasonering (beskrivelse): I blåt en med guld firblade strøet grøn høj, hvorpå står et sinistervendt mod dexter seende sølv lam med guld bevæbning og guld glorie holdende en korsprydet guld stang med et guldkantet rødt flag med sølv kors og to guld snipper.

Det centrale Assens, 2020. Midt i kortet ses hoved- og forretningsgaden Østergade, der forbinder Odensevej med havneområdet. Den gamle købstadskerne på begge sider af gaden er anlagt med et overvejende retvinklet gadenet og præges af et afvekslende karrébyggeri, der domineres af den anseelige kirkebygning i Damgade. Rådhuset og det moderne erhvervskvarter længere sydpå ligger lettilgængeligt ved Søndre Ringvej, selv om jernbanen fra Assens mod Tommerup Stationsby nu kun befares af skinnecykler. Kortets nordlige halvdel præges af efterkrigstidens parcelhuskvarterer med indslag af almene boliger.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer