Glamsbjerg
.
Det centrale Glamsbjerg, 2020. Den sorte diagonal er jernbanen mellem Assens og Tommerup Stationsby, der er bevaret til skinnecykling. Landsbyen Glamsbjerg lå langs Søndergade, men stationsbyen voksede mod nord langs Nørregade. Senere er bylivet trukket sydpå med flere supermarkeder nær folkeskolen og de to gymnasier.
.

Glamsbjerg har en befolkning på 3.275 og et areal på 3,1 km2. Byen ligger 22 km sydvest for Odense og 13 km øst for Assens. Nord for byen er landskabet skovklædt og kuperet; højest er Møllebjerg med 102 m. Mod øst ses vandfyldte huller efter dødis, og her ligger herregården Søholm i en lille tunneldal ved Søholm Sø. Fra denne løber Haarby Å til Glamsbjergs sydlige del, Glamsdal, og videre til landsbyerne Køng og Gummerup.

Glamsbjergs hovedakse er Nørregade-Søndergade, og de fleste huse havde adresse her, indtil parcelhusboomet i 1960’erne og 1970’erne bredte byen ud mod øst og vest. Spredt over byen ligger dens mange uddannelsesinstitutioner, dog især i den sydlige del. Det største erhvervskvarter findes langs banen i den vestlige del af byen, et andet ved Glamsdal med fødevarefremstilling og et kraftvarmeværk.

Glamsbjerg er præget af typisk stationsbybebyggelse langs den meget lange hovedgade; i centrum ses bl.a. det fine GlamsBjergHus, genopført efter brand 1920 i nybarok stil med et markant hjørnetårn. På bygningen sidder en vejrhane, der er byens vartegn. Vejrhanen er fra Glamsbjergs 100-års jubilæum som stationsby i 1984, hvor dronning Margrethe 2. besøgte byen.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Glamsbjerg er fra *1368, hvor formen Gliimszbieriig optræder. I senere belæg findes former som Glømsbergh (1435), Glamsbierig (1546) og Glenßbierg (1682). Navnet er sandsynligvis sammensat af et gammelt ånavn, gammeldansk *Glø̅m, identisk med det vestnordiske substantiv glaumr, der betyder »støjende munterhed, glæde, larm«. Efterleddet er substantivet bjerg, som betyder »bakke« i gamle stednavne. Navnet menes at sigte til en bakke ved Glamsdal umiddelbart nord for den nuværende Alenbæk.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer