Befolkningsudviklingen i Vissenbjerg 1921-2020. Bred er medtaget fra 1965.
.

En egentlig landsby opstod først i 1800-tallet, da der ved middelalderkirken åbnede en kongeligt privilegeret kro. Vissenbjerg blev, efterhånden som rejser mellem landsdelene blev almindelige, en form for rasteplads med kro og flere købmandsbutikker. Byen var frem til 1950’erne primært en randbebyggelse ved hovedvej A1. I 1954 blev der indviet en centralskole; før denne havde børnene fra Vissenbjerg haft deres skolegang i nabobyerne Bred og Koelbjerg. I 1921 lå indbyggertallet på 343, hvilket i 1950 var vokset til 666. Ved udstykninger og sammenlægning med stationsbyen Bred blev indbyggertallet i 1965 opgjort til 1.925. Byen udviklede sig efterfølgende med en del parcelhusområder.

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev Vissenbjerg administrativt centrum for kommunen af samme navn. I 1971 blev Fynske Motorvej gennem den nordlige del af kommunen indviet, og mellem byen og motorvejen blev der udstykket et erhvervsområde med større og mindre virksomheder. Den tidligere Vissenbjerg Kro blev afløst af Vissenbjerg Storkro i 1988. Indbyggertallet i 2006 lå på 3.074.

Videre læsning

Læs mere om Vissenbjerg

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie